Pożyczka ViaSMS

Oprocentowanie: od 15% | Okres: | Kwota: do 1500 zł
Pożyczka ViaSMS

ViaSMS udziela krótkoterminowych pożyczek przez Internet i SMS, na kwotę maksymalną 1500 zł z terminem do 30 dni. Wszelkich formalności, tj.: rejestracji, złożenia wniosku, opłat, przedłużenia pożyczki, dokonamy przez Internet i SMS-y. Na stronie ViaSMS zamieszczono kalkulator, który wylicza koszt pożyczki.

Aby wziąć pożyczkę potrzebujesz telefon komórkowy i konto w banku oraz musisz spełnić następujące warunki: mieć polskie obywatelstwo, być w przedziale wiekowym 20-65 lat i nie możesz posiadać negatywnej historii kredytowej. Na stronie ViaSMS dokonujemy rejestracji (podanie podstawowych danych osobistych oraz dokładnych danych kontaktowych pracodawcy)  i opłaty za nią (1 zł). Czasami możemy zostać poproszeni o przesłanie wyciągów z konta z ostatnich 3 miesięcy, a gdy prowadzisz działalność gospodarczą również podania numerów REGON i NIP. Następnie składamy wniosek o pożyczkę (kwota i okres spłaty) – przez Internet (założony profil) lub przez SMS. Rozpatrzenie wniosku jest natychmiastowe (decyzja w SMS-ie), a przelew z pożyczki – w zależności od tego, w jakim banku masz konto (informacja na stronie Via SMS) – nawet tego samego dnia (do 3 dni od rozpatrzenia wniosku).

Poręczenie i zastaw nie są wymagane. Możesz wziąć tę pożyczkę, jeśli masz już jakieś(inne instytucje), ale nie możesz mieć nieterminowych spłat tych pożyczek/kredytów.

Pożyczkę spłacamy przez bank internetowy, przelewając pieniądze na konto banku, w którym posiadamy własny rachunek (mniejsza prowizja za przelew i przyśpieszenie procedury). Termin spłaty pożyczki możemy przedłużać wielokrotnie, kosztuje to 34 zł, 68 zł lub 145 zł  odpowiednio za 7, 14 lub 30 dni. Za wcześniejszą spłatę pożyczki nie jest pobierana prowizja.

Kwota do wypłaty jest każdorazowo powiększana o: opłatę przygotowawczą (za umowę i przekaz środków – 5% kwoty do wypłaty) i kwotę ubezpieczenia (0,5% kwoty do wypłaty za każdy dziennie). Natomiast kwota spłaty składa się z: kwoty pożyczki powiększonej o opłatę przygotowawczą (jw.), kwotę ubezpieczenia pożyczki (jw.) oraz ewentualnie innych opłat (za wezwanie do zapłaty czy za przedłużenie okresu spłaty).

Reszta informacji na stronie ViaSMS.

Możliwość komentowania jest wyłączona.