Ubezpieczenie spłaty kredytu

Nawet jeśli nasza zdolność kredytowa pozwala na zaciągnięcie kredytu hipotecznego w wysokiej kwocie, mamy stałą pracę i wysoki, przewidywalny dochód, a spłacanie rat kredytowych jest praktycznie nieodczuwalne dla budżetu rodzinnego, nawet wówczas warto pomyśleć o odpowiednim ubezpieczeniu kredytu. Niestabilność gospodarcza i wahania na rynku pracy niejednokrotnie stają się przyczyną kłopotów finansowych wielu ludzi, dlatego warto się przed taką sytuacją odpowiednio zabezpieczyć.

Również banki nie udzielają kredytów bez wykupienia przez klienta wymaganych ubezpieczeń. Do katalogu ubezpieczeń obowiązkowych w przypadku kredytu mieszkaniowego zaliczamy między innymi ubezpieczenie pomostowe. Działa ono od momentu udzielenia kredytu do chwili wpisu do hipoteki, na który trzeba czekać nieraz kilka miesięcy. Jeśli okażemy się niewypłacalni w tym czasie, bank otrzyma zwrot kwoty kredytu od ubezpieczyciela, który następnie zwróci się do kredytobiorcy z żądaniem pokrycia tej sumy. Jeśli jednak już posiadamy mieszkanie, a kredyt hipoteczny zaciągamy na dowolny cel, ubezpieczenie pomostowe nie będzie konieczne, gdyż wystarczy jedynie dokonanie zmiany wpisu do hipoteki.

Ubezpieczeniem obowiązkowym jest również ubezpieczenie od brakującego wkładu własnego, jeśli klient nie posiada lub nie chce złożyć wkładu własnego w wysokości zazwyczaj 20% kwoty całej pożyczki. Do tego należy doliczyć ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

W katalogu ubezpieczeń dodatkowych, funkcjonujących w ramach niemalże każdego rodzaju kredytu, znajdują się takie produkty finansowe jak: ubezpieczenie na życie umożliwiające terminową spłatę rat kredytu w przypadku np. śmierci głównego kredytobiorcy, ubezpieczenie od utraty pracy (z niezawinionej przez kredytobiorcę przyczyny; wówczas ubezpieczyciel będzie spłacał za nas raty przez okres maks. 12 miesięcy lub do momentu znalezienia innej pracy), ubezpieczenie od hospitalizacji (towarzystwo ubezpieczeniowe zapłaci jedną ratę za każdy tygodniowy pobyt w szpitalu) oraz ubezpieczenie od trwałej lub czasowej niezdolności do pracy na skutek wypadku lub choroby.

Chociaż każde ubezpieczenie zwiększa całkowity koszt kredytu, warto zastanowić się nad zakupem przynajmniej części z nich, gdyż w przypadku trudnej sytuacji finansowej, ubezpieczenia mogą uratować nas i naszych bliskich przed bankructwem.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kredyt hipoteczny. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.